Stasjonsnavn Niingen ndf.
Stasjonsnummer 175.2.0
Feltareal 52,76 km²
Kordinater Latitude: 68.54
Longitude: 17.03
Kordinater UTM33 Øst: 582845
Nord: 7604061
Kartblad (N50) 1332-II
Elvenavn elv fra Strandvatnet
Elvehierarki elv fra Strandvatnet