Stasjonsnavn Stordalsvatn
Stasjonsnummer 41.1.0
Feltareal 130,73 km²
Kordinater Latitude: 59.68
Longitude: 6.01
Kordinater UTM33 Øst: -5208
Nord: 6650413
Kartblad (N50) 1214-II
Elvenavn Etnevassdraget
Elvehierarki Etnevassdraget