Stasjonsnavn Hjørnåsvatn
Stasjonsnummer 41.35.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.64
Longitude: 6.1
Kordinater UTM33 Øst: -1029
Nord: 6645344
Kartblad (N50) -
Elvenavn Kritlaelva
Elvehierarki Kritlaelva/Sørelva/Etnevassdraget