Stasjonsnavn Bassurvatn-Krokavatn
Stasjonsnummer 41.37.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.63
Longitude: 6.09
Kordinater UTM33 Øst: -1620
Nord: 6644514
Kartblad (N50) -
Elvenavn Kritlaelva
Elvehierarki Kritlaelva/Sørelva/Etnevassdraget