Stasjonsnavn Røykenes
Stasjonsnummer 55.4.0
Feltareal 50,09 km²
Kordinater Latitude: 60.25
Longitude: 5.44
Kordinater UTM33 Øst: -27867
Nord: 6717480
Kartblad (N50) 1115-I
Elvenavn Oselva
Elvehierarki Oselva