Stasjonsnavn Eikelandsosen
Stasjonsnummer 55.7.0
Feltareal 42,72 km²
Kordinater Latitude: 60.24
Longitude: 5.76
Kordinater UTM33 Øst: -10250
Nord: 6714418
Kartblad (N50) 1215-III
Elvenavn Eikelandsvassdraget
Elvehierarki Eikelandsvassdraget